• Prsimy, pisać w języku angielskim, aby otrzymać szybką odpowiedź